Zamknij tą informację [ X ]„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”


Operacja pn. „DARMAR I” mająca na celu : rozwijanie działalności gospodarczej DAR-MAR Dariusz Górski w zakresie usług lakierniczych poprzez zakup wyposażenia lakierni oraz utwardzenie terenu zakładu najpóźniej do dnia złożenia wniosku o płatność, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: utrzymanie dotychczasowych miejsc pracy, utworzenie nowych miejsc pracy, zakup wyposażenia lakierni w postaci kabiny lakierniczej i sprężarki śrubowej, wykonanie instalacji wentylacyjnej i utwardzenie terenu z kostki brukowej.

kontakt

DAR-MAR AUTO SERWIS

Skruda 7, 05-320 Mrozy
NIP: 822-203-90-53, REGON: 712563901
tel. (025) 757 41 80, 600 825 884


Wyświetl większą mapę