Zamknij tą informację [ X ]„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”


Operacja pn. „DARMAR I” mająca na celu : rozwijanie działalności gospodarczej DAR-MAR Dariusz Górski w zakresie usług lakierniczych poprzez zakup wyposażenia lakierni oraz utwardzenie terenu zakładu najpóźniej do dnia złożenia wniosku o płatność, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: utrzymanie dotychczasowych miejsc pracy, utworzenie nowych miejsc pracy, zakup wyposażenia lakierni w postaci kabiny lakierniczej i sprężarki śrubowej, wykonanie instalacji wentylacyjnej i utwardzenie terenu z kostki brukowej.

usługi

Zapewniamy kompleksową obsługę w zakresie:

• Napraw blacharsko-lakierniczych wszystkich marek samochodów:
- diagnozowanie uszkodzeń mechanicznych i ich naprawa,
- prace blacharskie z wykorzystaniem specjalistycznych urządzeń i nowoczesnych technik naprawczych,
- lakierowanie przy zastosowaniu najwyższej jakości lakierów,
• serwis klimatyzacji
• wulkanizacja
• spawanie aluminium
• pełna obsługa w zakresie eksploatacji pojazdów
• pranie tapicerki samochodowej

dodatkowo pomagamy załatwić:
• w miarę możliwości samochody zastępcze na czas naprawy
• likwidacja wszystkich szkód (OC, AC), przy współpracy z dowolnym towarzystwem ubezpieczeniowym działającym na naszym rynku

Posiadamy:
• bezpyłową kabinę lakierniczą
• profesjonalną ramę do napraw nadwozi powypadkowych
• specjalistyczne narzędzia blacharskie i spawalnicze